הרחקת יונים, סילוק יונים לצמיתות, צמיתות, מטרדי יונים, nyrsh hubho' vrje, hubho kmnh,u,' xhkue hubho
חורש-פתרונות אקולוגיים
לקונפליקטים בין האדם לציפורים
הרחקת יונים, סילוק יונים לצמיתות, צמיתות, מטרדי יונים, nyrsh hubho' vrje, hubho kmnh,u,' xhkue hubho

  אחריות מלאה  

לא הצלחנו - לא תשלמו

 מושב קדרון 115 מיקוד:70795 טלפון: 08-8692752 פקס: 08-8692753 

yuval@horesh.co.il tomer@horesh.co.il :מייל 

 

1/4

בין לקוחותינו

  08-8692752

דרכים ייחודיות לסילוק אנפיות הבקר, עורבים, זרזירים מיינות. דרורים, ויונים.
 בתעשיה, בשטחי מסחר ועוד.
פתרונות ארוכי טווח, בשיטות ידידותיות לסביבה,
המבוססים על ידע מדעי מעמיק ונסיון יישומי רב.
  • Facebook Social Icon