ד"ר ירון קרוטמן

ביולוגיה ואקולוגיה של דגי מים

.מתוקים ובתי גידול אקווטים

שיפור איכות מים באמצעות דגים.

.שימור והשבת מינים בסיכון

.ציפורים ובטיחות טיסה

 גלעד פרידמן

חקר קינון ונדידת עופות דורסים.

.סקרי נדידה וסקרי קינון

.ציפורים ובטיחות טיסה

צוות של חמישה אקולוגיים מנוסים

 (MSc, PH.d) בעלי תארים  מתקדמים 

בתחומים שונים של אקולוגיה וביולוגיה 

 בעלי אוריינטציה מובהקת של שמירת טבע

רקע מחקרי ביחסי גומלין של אדם וטבע

מנוסים בביצוע סקרים בשטח  

 מנוסים בפתרונות אקולוגיים ללא הרג

לקונפליקטים בין אדם לבעלי-חיים

כולם מנוסים בפתרונות מטרדי ציפורים לתעופה

 

 tst737@gmail.com  לפרטים נוספים

אביעד חורב

נדידת עופות בהשפעת שינויי אקלים.

אוכלוסיות יונקים בהשפעת אדם.

.ציפורים ובטיחות בטיסה

ד"ר תמיר סטרוד

דר תמיר סטרוד

.יכולת ראיה בעופות אוכלי דגים

.אקולוגיה התנהגותית בעופות

.מערכות אקולוגיות אקווטיות

.פתרון קונפליקטים אדם-עופות

.ציפורים ובטיחות טיסה

ד"ר שלמה ברנדוין

אוכלוסיות של חסרי-חוליות 

  דינמיקה של אוכלוסיות מדבריות.

.ביוסטטיסטיקה

.ציפורים ובטיחות טיסה

ייעוץ וסקרים

חורש פתרונות אקולוגיים    מושב קדרון 115 מיקוד:70795 טלפון: 08-8692752 פקס: 08-8692753 

yuval@horesh.co.il        tomer@horesh.co.il       :מייל